18 marca 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu z komendantami miejskimi i powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego oraz kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. W spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie udział wzięli również Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec.

Zwracając się do obecnych na odprawie oficerów podziękowałem małopolskim strażakom za wzorową służbę, dzięki której formacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. W swoim wystąpieniu przedstawiłem zasady finansowania zakupów samochodów ratowniczo-gaśniczych i innego specjalistycznego sprzętu pożarniczego ze szczególnym uwzględnieniem zakupów realizowanych na potrzeby OSP. Podkreśliłem rangę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa województwa i kraju. Podczas spotkania omówiłem również kwestię wzrostu wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w ciągu ostatnich trzech lat.

Komendanci miejscy i powiatowi PSP z terenu województwa małopolskiego zreferowali sposób realizacji swoich zadań, uwzględniając specyfikę i różnorodność lokalnych zagrożeń w rejonach operacyjnych poszczególnych komend PSP.

W 2018 roku na terenie województwa małopolskiego miało miejsce ponad 40 tys. zdarzeń. Miejscowe zagrożenia stanowiły 66% ogółu zdarzeń, pożary – 24%, a fałszywe alarmy – 10%. W ubiegłym roku małopolscy strażacy wyjeżdżali do akcji średnio co 13 minut i 18 sekund. Dla porównania w tym samym czasie strażacy w województwie świętokrzyskim wyjeżdżali do zdarzeń średnio co 37 minut, w województwie podlaskim co 44 minuty, w województwie podkarpackim co 45 minut, a w całej Polsce średnio co minutę i dwie sekundy.