27 października 2016 roku odwiedziłem Ośrodek Szkoleniowy Biura Ochrony Rządu w Raduczu,gdzie spotkałem się z młodymi funkcjonariuszami BOR-u,którzy odbywają tam kurs przygotowawczy do służby. Podczas rozmowy zwróciłem uwagę,że istnieje potrzeba zasilenia tej ważnej formacji mundurowej nowymi funkcjonariuszami,ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat jej szeregi uległy osłabieniu. Młodzi funkcjonariusze i funkcjonariuszki przedstawili się,podali miejsce swojego pochodzenia oraz ukończoną szkołę,a także zadawali pytania,m. in. o przyszłość formacji. Zapewniłem,że Biuro Ochrony Rządu jako formacja podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie w najbliższym czasie umacniana. Przyczyni się do tego m. in. Program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Wspólnie z Szefem Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Andrzejem Pawlikowskim podkreśliliśmy,że BOR oprócz wykonywania własnych zadań z zakresu ochrony osób ważnych ze względu na dobro i interes państwa – gdy zachodzi taka potrzeba – ściśle współpracuje z innymi formacjami podległymi MSWiA. Przykład takiej współpracy to zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży,które odbyły się w lipcu tego roku w Krakowie.

foto

foto

foto

foto

foto