18 marca 2023 roku (sobota) uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze i w Chilmonach.

Zebranie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej było okazją do podsumowania ostatnich dwunastu miesięcy ich działalności jak również wytyczenie planów na kolejny rok.

Do zgromadzonych na sali druhów z jednostki OSP w Nowym Dworze i w Chilmonach powiedziałem m.in. ” Strażacy ochotnicy wypełniają zadania z zakresu bezpieczeństwa i to w bardzo różnorakich aspektach, nie tylko przecież gaszą pożary. Państwowa Straż Pożarna ma wielką pomoc i wyrękę w druhach ochotnikach, bo strażaków zawodowych jest w Polsce 31 tysięcy, a druhów jest kilkaset tysięcy, z czego ponad 200 tysięcy druhów ma pełne kwalifikacje do działań ratowniczo – gaśniczych. To jest wielka siła, potężna armia ludzi, społeczników, którzy chcą nieść pomoc swoim sąsiadom. Ze sprawozdania wynika, że w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła liczba Waszych wyjazdów do zdarzeń i osiągnęła niespotykaną raczej w normalnych warunkach liczbę kilkuset zdarzeń. Jest to związane z nowymi zadaniami OSP na tym terenie, wynikającymi z sytuacji na granicy polsko- białoruskiej i prowadzonej przez reżim Łukaszenki wojny hybrydowej.”

Galeria zdjęć: 

 

 

Relacje medialne:

https://sokolka.naszemiasto.pl/posel-jaroslaw-zielinski-spotkal-sie-z-druhami-osp-i/ar/c1-9252399