5 listopada 2014 roku Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna,której jestem członkiem,spotkała się w Sejmie z nowym ambasadorem Republiki Czeskiej w Polsce Panem Jakubem Karfíkiem. Przedmiotem rozmowy były różne segmenty stosunków polsko-czeskich m. in. rozbudowa infrastruktury drogowej (S3 i S8),przyszłość czeskich kopalń węgla,w których zatrudnieni są polscy górnicy,rozwój energetyki jądrowej i źródeł energii odnawialnej,współpraca służb granicznych,problemy związane z przepływem artykułów medycznych z Polski,wykorzystywanych do produkcji narkotyków w Czechach oraz współdziałanie służb ratowniczych,sytuacja mniejszości polskiej w Czechach i czeskiej w Polsce,projekty udrożnienia żeglugi rzecznej i połączenia Odry z Dunajem,a także problemy związane z eksportem polskich produktów rolnych do Czech.

foto

foto