18 grudnia 2017 roku (poniedziałek) wziąłem udział w corocznej uroczystości wigilijnej Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Białymstoku. Odbyła się ona  w Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Spotkanie, które otworzyła Pani Agnieszka Markiewicz-Cybulska – Prezes Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Białymstoku, było okazją do złożenia sobie wzajemnie życzeń, przełamania się opłatkiem i zaśpiewania kolęd.

Wyrażając ufność, że czas nadchodzącego Bożego Narodzenia odnowi w nas wiarę, otuchę i nadzieję życzyłem, aby 2018 rok, kiedy będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, pozwolił zrealizować wszystkie ambitne cele służące dobru Ojczyzny, naszych rodzin i nas samych, dzięki czemu cierpienie i ofiara tych, którzy zginęli za Polskę, a wśród nich polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, nie pójdzie na marne.

Podczas uroczystości wigilijnej spotkałem się również z harcerzami oraz młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku.

Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku powstało w 1990 roku. Należą do niego potomkowie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Jednym z zamordowanych w Katyniu oficerów był gen. dyw. Henryk Minkiewicz – patron  Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku.