9 marca 2020 roku (poniedziałek) wziąłem udział w spotkaniu poświęconym zagadnieniom transportu kolejowego w północno-wschodniej Polsce, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Suwałkach.            

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej oraz innych zaproszonych gości zainteresowanych tą problematyką zostały omówione kwestie związane z organizacją i bezpieczeństwem osobowego i towarowego ruchu kolejowego w kontekście realizowanych i projektowanych inwestycji w ciągu transeuropejskiego korytarza transportowego Rail Baltica, modernizacją trasy kolejowej nr 6 Białystok-Sokółka, nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki oraz planowanymi remontami dworców kolejowych. Część tych zagadnień dotyczy zadań realizowanych przez PKP Przewozy Regionalne S.A.

Rozmowy dotyczyły m. in. odległości usytuowania przystanku przesiadkowego od centrum miasta m. in. w kontekście przejazdu międzynarodowych pociągów.

Szybka kolej jest potrzebna, ale należy pamiętać też o tzw. starej trasie, która umożliwia mieszkańcom regionu dojazd do stolicy województwa. Uważam, że powinna być modernizowana, aby mogły korzystać z niej nowoczesne pociągi.                               

Po spotkaniu odbył się briefing prasowy.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/47044166/budowa-trasy-rail-baltica-ma-zielone-swiatlo-na-calym-odcinku-z-warszawy-do-granicy-z-litwa

O Rail Baltice z samorządowcami (audio)

Rozmawiali o Rail Baltice