11 czerwca 2016 roku w Augustowie odbyło się spotkanie mojego Komitetu Poparcia na Posła Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na 25 października 2015 roku,który powstał przed wyborami parlamentarnymi z inicjatywy współpracujących ze mną osób. Podczas spotkania uczestnicy jednogłośnie opowiedzieli się za przekształceniem Komitetu Poparcia w Społeczny Komitet Dobrej Zmiany dla Podlasia. Komitet,któremu w dalszym ciągu przewodniczył będzie Pan Profesor Krzysztof Jasiewicz jest otwarty dla osób zainteresowanych aktywnością na rzecz naszego regionu. Zapraszam do udziału w jego pracach. 

Została przyjęta inicjatywa powołania w ramach Komitetu zespołów problemowo-konsultacyjnych,których zadaniem będzie pomoc w wypracowywaniu najlepszych rozwiązań w różnych dziedzinach życia społecznego.

foto

foto

foto

foto

foto

foto