13 marca 2015 roku spotkałem się w ramach cyklu spotkań „Rozmowy o Polsce i regionie” z mieszkańcami gminy Giby (powiat sejneński),podczas którego dokonałem oceny aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w naszym kraju oraz przedstawiłem informację o pracach Sejmu,a także inicjatywach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość i mojej działalności poselskiej. Jednym z tematów spotkania były zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne oraz związane z nimi nadzieje Polaków i obawy o uczciwość procesu wyborczego. Odpowiadałem również na pytania zgromadzonych osób,dotyczące m. in. zagrożenia prywatyzacją lasów państwowych,wykupem polskiej ziemi przez obcokrajowców po 1 maja 2016 roku,bezrobocia i emigracji młodzieży oraz bezpieczeństwa Polski w kontekście odradzającego się rosyjskiego imperializmu. W spotkaniu uczestniczył również radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec,który poinformował zebranych o działaniach i decyzjach Sejmiku Województwa i aktywność radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości.