30 grudnia 2022 roku (piątek) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowo – noworocznym zorganizowanym przez Wójta Gminy Sokoły Pana Józefa Zajkowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły Pana Krzysztofa Grabowskiego w sali widowiskowej Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Sokołach.

W spotkaniu udział wzięli radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji działających na terenie Gminy Sokoły. Tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem i  złożyliśmy sobie nawzajem życzenia noworoczne.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in: „Gratuluję Panu Wójtowi, Radzie Gminy i mieszkańcom Gminy Sokoły wszystkich osiągnięć, jakie udało się zrealizować na tym terenie w mijającym 2022 roku. Jest ich bardzo dużo, do tego co już było, dochodzą kolejne. Wszystko to jest możliwe dzięki aktywności władz samorządowych, a w szczególności Pana Wójta Józefa Zajkowskiego i dobrej współpracy rządowo – samorządowo- parlamentarnej. Gmina Sokoły korzysta ze wszystkich rządowych programów i funduszy realizując inwestycje, które podnoszą jakość codziennego życia mieszkańców. Dzięki stałym kontaktom z Panem Wójtem mam aktualną wiedzę o potrzebach Gminy i przygotowywanych wnioskach o wsparcie konkretnych projektów, a dzięki temu mogę dobre wnioski popierać i rekomendować pozytywne ich rozpatrywanie.

Rok 2022 był czasem trudnym, czasem wielu kryzysów wywołanych przez różne zjawiska i czynniki, przy których dominującą przyczyną były skutki agresji Rosji na Ukrainę. Przetrwaliśmy ten rok w sposób bezpieczny z nadzieją, że poczucie bezpieczeństwa będzie towarzyszyło nam także w nowym 2023 roku i w dalszych latach. Życzymy sobie nawzajem, aby te wszystkie  trudne sprawy i problemy udało się nam przezwyciężyć. Życzę Państwu, Waszym najbliższym i wszystkim mieszkańcom Gminy Sokoły pokoju i spokoju, bezpieczeństwa, dostatku oraz realizacji planów zawodowych, społecznych i tych osobistych w nadchodzącym 2023 roku”.

Wydarzenie uświetnił występ kolędowy zespołu Harmonica oraz przedstawienie jasełek przez dzieci z koła teatralnego CKB w Sokołach.

galeria zdjęć:

relacje medialne:

https://www.sokoly.pl/index.php/home/1985-sesja-oplatkowa-rady-gminy-sokoly