9 grudnia 2017 roku (sobota) uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym środowiska Warsztatu Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.

Podczas tego spotkania osoby niepełnosprawne z grupy biorącej udział w warsztatach teatralnych swoim występem wprowadziły zebranych gości w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Zaprezentowano również wykonane przez podopiecznych WTZ prace przygotowane podczas zajęć.

Dzięki realizowanemu projektowi pod nazwą „Polepszajmy jakość życia osób niepełnosprawnych!” – w ramach którego utworzono zespoły aktywności społecznej oraz realizowano warsztaty teatralne, wykonywania stroików i dekoracji świątecznych, uroczystego przygotowania stołu oraz kulinarne – osoby niepełnosprawne mogły nabyć lub rozwinąć umiejętności przydatne w codziennym życiu.

W spotkaniu uczestniczyli również m. in. ks. Wiesław Śliwczyński – Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Suwałkach, Pan Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Pan Grzegorz Biziuk – Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Pan Grzegorz Mackiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku oraz władze społeczne Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach.