17 stycznia 2015 roku zaprosiłem na noworoczne spotkanie w Białymstoku osoby,które współpracują ze mną w wykonywaniu przeze mnie mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród około stu zgromadzonych uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele środowiska akademicko-naukowego,oświatowego,medycznego,prawniczego,samorządowcy,przedsiębiorcy,związkowcy,działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. W swoim wystąpieniu podsumowałem 2014 rok pod kątem wydarzeń w życiu publicznym,a zwłaszcza wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych oraz dokonałem analizy potencjału społeczno-politycznego przed czekającymi nas wyzwaniami roku 2015,przede wszystkim wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi,od których zależeć będzie dalszy los i rozwój Polski. Swoimi przemyśleniami podzielili się również niektórzy spośród zaproszonych gości,m. in. prof. dr hab. Tadeusz Citko – koordynator Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w województwie podlaskim,prof. dr hab. Maciej Kaczmarski – twórca Kliniki Pediatrii,Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i pierwszy dyrektor Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (obecnie na emeryturze),prof. dr hab. Henryk Wnorowski – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,dr płk Eugeniusz Nikulin – prorektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku,Wojciech Strzałkowski – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Białymstoku,dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Miasta Supraśl,dr Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły,Stanisław Rykaczewski – Wicestarosta Zambrowski,Marek Bobel – Wicestarosta Siemiatycki,Waldemar Smaszcz – krytyk literacki,znawca twórczości Franciszka Karpińskiego i Księdza Jana Twardowskiego. Złożyłem uczestnikom spotkania i ich bliskim życzenia noworoczne,a uczestniczący w nim goście złożyli życzenia mi i sobie nawzajem. Spotkanie uświetnił koncert wokalistki i pianistki Marty Malewskiej – absolwentki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku) w klasie fortepianu,nauczycielki w państwowych szkołach muzycznych.

Zobacz pełną treść refleksji noworocznej.

foto

foto

foto

foto