5 września 2023 roku (wtorek) wziąłem udział w spotkaniu poświęconym podsumowaniu efektów działań na rzecz wzmocnienia potencjału jednostek OSP oraz rozwoju Gminy dzięki programom rządu Prawa i Sprawiedliwości poprzez inwestycje infrastrukturalne i programy społeczne, które odbyło się w Bargłowie Kościelnym (powiat augustowski).

Było to bardzo wartościowe i sympatyczne spotkanie . Dziękuję Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny Radosławowi Wawiórko za jego zorganizowanie, a wszystkim uczestnikom za liczną obecność i ciekawą dyskusję. Budująca jest działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Gratuluję osiągnięć i dziękuję.

Podczas spotkania powiedziałem m.in.: „Strażacy muszą mieć narzędzia, żeby skutecznie reagować na tak różne zagrożenia. Zależy nam na podniesieniu gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, jakimi są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, i te włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, i te funkcjonujące poza tym systemem. Wyrażam wdzięczność Druhom-Strażakom za Wasze codzienne czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców”.

 

Galeria zdjęć: