20 sierpnia 2016 roku uczestniczyłem w obchodach Dnia Działkowca zorganizowanych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Borówka" w Suwałkach. W swoim wystąpieniu podkreśliłem znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych jako miejsc rekreacji i wypoczynku znajdujących się w granicach ośrodków miejskich. Zauważyłem,że ogrody działkowe pełnią dziś nie tylko funkcje praktyczne związane z uprawą owoców i warzyw,ale także ubogacają krajobraz stanowiąc jego niekwestionowaną ozdobę. Wyraziłem także swój podziw dla umiejętności organizacyjnych działkowców,którym udało się stworzyć prężną wspólnotę osób dbających o piękno przyrody.

27 sierpnia 2016 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Malinka" w Suwałkach odbyło się spotkanie związane z obchodami Dnia Działkowca. W moim imieniu udział w uroczystości wziął Pan Leszek Dec – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.