5 listopada 2016 roku uczestniczyłem w trzech spotkaniach zorganizowanych w Augustowie – z funkcjonariuszami Policji,Państwowej Straży Pożarnej oraz mieszkańcami miasta i powiatu augustowskiego. W Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie oprócz policjantów obecni byli także m. in. uczniowie klas mundurowych oraz kapelan augustowskich policjantów Ksiądz Kanonik Stanisław Wroński. Podczas spotkania zachęcałem obecnych do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,cennego narzędzia informatycznego,dzięki któremu mieszkańcy mogą przekazywać Policji informacje o zagrożeniach znajdujących się m. in. w okolicy ich miejsca zamieszkania. Apelowałem także o zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i używanie elementów odblaskowych,które są niezwykle ważne szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Podczas wizyty w augustowskiej Komendzie Powiatowej Policji podziękowałem funkcjonariuszom za udział w zabezpieczeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO,które odbyły się w lipcu tego roku w naszym kraju.

Na spotkaniu z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej przedstawiłem elementy kampanii społecznej MSWiA pod nazwą „Czad i ogień – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy sposobów unikania niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla.

Na ostatnim ze spotkań zgromadzili się mieszkańcy Augustowa i powiatu augustowskiego. W swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęciłem służebnej roli Policji oraz niezwykle ważnej funkcji dzielnicowych. Mają to być policjanci tzw. „pierwszego kontaktu”,którzy są najbliżej mieszkańców oraz najlepiej orientują się w występujących lokalnie problemach i zagrożeniach. Do tego,by funkcjonariusze mogli w sposób efektywny pełnić służbę dzielnicowego potrzebują wzmocnienia kompetencji i lepszego wyposażenia,co jest obecnie czynione. Systematycznie zwiększana jest także ich liczba. Omówiona została również istota funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,która ma za zadanie aktywizować społeczeństwo,aby w konsekwencji otaczające nas niebezpieczeństwa były jak najlepiej rozpoznawane i eliminowane. W czasie spotkania głos zabrali m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt oraz Komendant Wojewódzki Straży Granicznej ppłk. SG Grzegorz Biziuk. Obok bezpieczeństwa,innym tematem spotkania była reforma oświaty,którą omówiła Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty. Na zakończenie mieszkańcy otrzymali elementy odblaskowe służące ochronie bezpieczeństwa pieszych na drodze.

Relacje medialne:

foto

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa i powiatu augustowskiego

foto

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa i powiatu augustowskiego

foto

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa i powiatu augustowskiego

foto

Spotkanie z mieszkańcami Augustowa i powiatu augustowskiego

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie

foto

Spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie