W miniony piątek (6 listopada 2015 roku) w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku odbyło się powyborcze spotkanie z mieszkańcami Białegostoku oraz przedstawicielami mojego komitetu poparcia z innych części województwa podlaskiego. W jego trakcie podziękowałem wszystkim za pracę i wysiłek włożony w czasie kampanii: za rozwieszanie banerów i plakatów,kolportaż materiałów wyborczych,udział w pracach komitetu poparcia,przekonywanie wyborców do poparcia Prawa i Sprawiedliwości oraz wpłaty na fundusz wyborczy.

Głos zabrał także m.in. przewodniczący społecznego komitetu poparcia mojej kandydatury,prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz,który podkreślił,że w jego skład weszli przedstawiciele wielu grup zawodowych i społecznych,wśród których byli m.in. naukowcy,lekarze,pielęgniarki,nauczyciele,związkowcy,samorządowcy,studenci,rolnicy,emeryci i bezrobotni. Wspólnie z profesorem wyraziliśmy również nadzieję,że komitet nie ulegnie rozwiązaniu i będzie nadal pracował,stale poszerzając swoje grono oraz będzie stanowił ważne zaplecze społeczne i eksperckie w naszej dalszej działalności na rzecz realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości.

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

foto

Spotkanie powyborcze w Białymstoku

Podobne spotkanie zostało także zorganizowane w Augustowie 29 października 2015 roku.

foto

Spotkanie powyborcze w Augustowie

foto

Spotkanie powyborcze w Augustowie

foto

Spotkanie powyborcze w Augustowie