1 marca 2018 roku (czwartek), w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wspólnie z Wiceministrem Obrony Narodowej Panem Markiem Łapińskim zainaugurowaliśmy w MSWiA II edycję ogólnopolskiej zbiórki krwi pod nazwą „SpoKREWnieni służbą”.

 

Podczas spotkania przypomniałem, że w ubiegłym roku udało się zebrać 3 tys. 788 litrów krwi.

Mam nadzieję, że w tej edycji, kiedy do funkcjonariuszy MSWiA dołączyli żołnierze, akcja przyniesie podobne albo jeszcze lepsze efekty. Oddajemy w ten sposób hołd Żołnierzom Niezłomnym oraz pomagamy chorym i potrzebującym.

Nazwa akcji „SpoKREWnieni służbą” jest bardzo wymowna. Wszystkie jej znaczenia są bardzo głębokie,  a jedno z nich odwołuje się do naszej wspólnej służby Polsce.

 

Inauguracja drugiej – podobnie jak i pierwszej – edycji akcji odbywa się nieprzypadkowo właśnie 1 marca, a więc w dniu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Wszyscy jesteśmy spokrewnieni służbą Ojczyźnie. Podobnie jak Żołnierze Wyklęci przelewali za nią krew, tak my służymy jej dzisiaj, by umacniać naszą niepodległość, za którą tak wielką ofiarę ponieśli Żołnierze Niezłomni.

 

Dodałem również, że choć zbiórkę zainicjowali funkcjonariusze służb MSWiA – Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu (obecnie Służba Ochrony Państwa), a teraz dołączyli do niej żołnierze, udział w niej może wziąć każdy.

W ramach II edycji akcji funkcjonariusze służb podległych MSWiA oraz żołnierze Wojska Polskiego, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym oddają krew chorym i ofiarom wypadków. Tylko w czwartek podczas inauguracji zbiórki w krwiobusach przed budynkiem MSWiA krew oddało prawie 200 funkcjonariuszy i żołnierzy.