20 listopada 2017 roku (poniedziałek) wziąłem udział w uroczystym ślubowaniu klasy mundurowej, które odbyło się w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie.

Składając gratulacje uczniom klasy mundurowej podkreśliłem, że budujące jest to, że młodzi ludzie chcą identyfikować się z polską tradycją, mundurem, ładem i porządkiem, samodyscypliną oraz chęcią służby państwu.

Słowa ślubowania wypowiedziało 30 uczniów klasy mundurowej. Następnie każdy z nich otrzymał książeczkę potwierdzającą przynależność do związku strzeleckiego oraz uzyskany I stopień w korpusie strzeleckim.

Podczas uroczystości wyróżniłem także uczennicę klasy mundurowej Weronikę Borawską, członkinię Związku Strzeleckiego „Strzelec”, która podczas policyjnej akcji „Znicz 2017” przyczyniła się do odnalezienia dwuletniego chłopca, który zagubił się na cmentarzu.

Wśród gości byli także m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan podinsp. Jacek Tarnowski, przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty, Policji i innych służb mundurowych oraz licznie przybyli rodzice i uczniowie.