7 stycznia 2021 roku (czwartek) wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami samorządów lokalnych i mieszkańcami miejscowości Chojny Młode (gmina Łomża, powiat łomżyński). Odbyło się ono w pobliżu skrzyżowania, o którego przebudowę dopominali się od dawna mieszkańcy i samorządowcy.  

Po wielu apelach i petycjach samorządowców i mieszkańców Gminy Łomża oraz sąsiednich gmin powiatu łomżyńskiego dotyczących nabrzmiałego problemu w komunikacji drogowej w rejonie niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi łączącymi Nowogród i Śniadowo w Chojnach Młodych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Minister Infrastruktury podjęli decyzję o zainstalowaniu tam sygnalizacji świetlnej.

Jako Poseł reprezentujący w Sejmie województwo podlaskie, w tym Ziemię Łomżyńską, od początku wspierałem starania mieszkańców i samorządowców o poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Występowałem w tej sprawie kilkakrotnie i prowadziłem rozmowy z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze statystyk policyjnych wynika, że na tym skrzyżowaniu tylko w ciągu ostatnich trzech lat miało miejsce 15 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Najczęstszą przyczyną kolizji było nieustąpienie pierszeństwa przejazdu. W poprzednich latach w rejonie tego skrzyżowania również zdarzały się niebezpieczne wypadki, także takie, w wyniku których ginęli uczestnicy ruchu drogowego.

Jak widać, krzyżuje się tutaj kilka dróg o dużym natężeniu ruchu: droga krajowa nr 61 Łomża – Ostrołęka oraz drogi powiatowe. Jest to więc szczególnie niebezpieczne skrzyżowanie. Problem ten trzeba wreszcie skutecznie rozwiązać. Mieszkańcy i podróżni nie mogą dłużej czekać, nie mogą tu ginąć ludzie. Dzisiaj możemy zakomunikować, że zostało wypracowanie rozwiązanie w postaci zainstalowania sygnalizacji świetlnej, które poprawi stan bezpieczeństwa w tym miejscu – powiedziałem w swoim wystąpieniu.

Podziękowałem Ministrowi Infrastruktury Panu Andrzejowi Adamczykowi, Wiceministrowi Infrastruktury Panu Rafałowi Weberowi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a zwłaszcza Dyrektorowi GDDKiA w Białymstoku Panu Wojciechowi Borzuchowskiemu za zrozumienie tego problemu i podjęcie decyzji o sfinansowaniu budowy sygnalizacji świetlnej, co powinno zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo na tym newralgicznym skrzyżowaniu w Chojnach Młodych w Gminie Łomża. Wyraziłem także wdzięczność Wójtowi Gminy Łomża, wójtom sąsiednich Gmin, Staroście Powiatu Łomżyńskiego oraz mieszkańcom za aktywność we wspólnym przedstawieniu argumentów przemawiających za potrzebą rozwiązania problemu szczególnego zagrożenia w ruchu drogowym w rejonie tego skrzyżowania.

Podkreśliłem także, że decyzja inwestycyjna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym terenie,  zatwierdzona przez resort infrastruktury, wpisuje się w priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości.          

Podczas prac inwestycyjnych wybudowane zostaną również chodniki (także dojścia do przystanków komunikacji publicznej) oraz przejścia dla pieszych gwarantujące bezpieczne przekraczanie drogi krajowej nr 61. Poza tym zostanie wykonany system skutecznego odwodnienia drogi. Przetarg
na tę inwestycję został już ogłoszony w grudniu ubiegłego roku, natomiast realizacja robót powinna być zakończona do końca bieżącego roku.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/51690079/skrzyzowanie-krajowej-drogi-nr-61-z-droga-sniadowo-nowogrod-zostanie-przebudowane

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/194800

http://www.gminalomza.pl/index.php?wiad=2206

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40647/DK61-Chojny-Mlode-bedzie-sygnalizacja

https://wzasiegu.pl/lomza/powiat-lomzynski-skrzyzowanie-w-chojnach-zostanie-przebudowane-foto/

https://www.eska.pl/lomza/skrzyzowanie-smierci-zniknie-z-mapy-gminy-lomza-czy-chojny-mlode-odetchna-foto-aa-k3ni-TQzF-8Ndu.html

https://mylomza.pl/artykul/bedzie-sygnalizacja/1124627

https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/podlaskie-ma-byc-bezpieczniej-na–dk61–74889.html