29 maja 2015 roku wziąłem udział w VI sesji Rady Powiatu w Suwałkach. Złożyłem gratulacje radnym Rady Powiatu obecnej i poprzednich kadencji oraz członkom Zarządu Powiatu i pracownikom samorządowym związane z Dniem Samorządowca i 25-leciem polskiego odrodzonego po okresie komunizmu samorządu terytorialnego. Uczestniczyłem także w akcie uhonorowania wieloletnich radnych okolicznościowym medalem pamiątkowym.

foto

foto

foto

foto

foto