16 lutego 2014 roku uczestniczyłem w uroczystości upamiętnienia 74. rocznicy rozpoczęcia wywózek na Sybir i 72. rocznicy powstania Armii Krajowej,która już po raz kolejny została zorganizowana w Sejnach przez Koło Przyjaciół Sybiraków,Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji w intencji Zesłańców i Ojczyzny sprawowaną w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Następnie zgromadzeni udali się do Ośrodka Kultury w Sejnach,gdzie młodzież szkolna zaprezentowała okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.

Podczas spotkania podsumowano również bożonarodzeniową akcję „Paczka Świąteczna Kresowym Straceńcom”,w której miałem okazję uczestniczyć przygotowując skromne podarunki Polakom na Wschodzie (zob. treść podziękowania).

Podziękowałem organizatorom,a w szczególności Pani Barbarze Kuklewicz – Przewodniczącej Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach za przywoływanie do zbiorowej pamięci martyrologii rzesz polskich obywateli zsyłanych prze Związek Sowiecki na Sybir. Choć jest to może zbyt późne,ale mamy to szczęście,że ostatni i nieliczni Sybiracy żyją wśród nas i dzielą się z nami swoimi traumatycznymi wspomnieniami z czasu wygnania. Jest to szczególnie cenne ze względu na młodzież,która powinna poznawać historię i losy narodu polskiego. Niestety,jest to utrudnione pod rządami kolacji PO-PSL Donalda Tuska ze względu na ograniczenia liczby godzin nauczania historii w polskich szkołach. Dodałem,że sytuacja ta musi ulec jak najszybszej poprawie,ale wymaga to zdecydowanych zmian politycznych w Polsce.