12 kwietnia 2014 roku uczestniczyłem we współorganizowanych z Burmistrzem Sejn obchodach 4. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ofiar Katastrofy w Bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach. Po zakończonej Eucharystii zgromadzeni udali się pod pomnik-tablicę upamiętniającą Katastrofę Smoleńską,która znajduje się przed Bazyliką (Plac Świętej Agaty),gdzie złożono kwiaty i zapalano znicze. W swoim przemówieniu podkreśliłem potrzebę niezłomnego dążenia do prawdy o rzeczywistych przyczynach katastrofy pod Smoleńskiem,która spowodowała tak ogromną ofiarę. Poinformowałem również zgromadzonych o działalności Zespołu Parlamentarnego ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 roku i związanych z nim ekspertów oraz o wynikach prac nad poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o rzeczywiste przyczyny,które spowodowały śmierć 96-osobowej polskiej delegacji na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Śp. Lechem Kaczyńskim.