„Polska jest Najważniejsza”

Deklaracja Samorządowego Komitetu Poparcia
Jarosława Kaczyńskiego
Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,Mieszkańcy Województwa Podlaskiego!
Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejsze w polskiej demokracji rozstrzygnięcie personalne,ale to także wybór przyszłości naszego Państwa i nas samych.
Chcemy Polski silnej i suwerennej,zdolnej do prowadzenia podmiotowej polityki,która znajdzie właściwe miejsce wśród europejskich narodów,godnej jej historii,dorobku i aspiracji.
Chcemy Polski nowoczesnej,otwartej na świat,ale nie odcinającej się od swojej tożsamości i wielowiekowej tradycji.
Chcemy Polski w pełni demokratycznej i obywatelskiej,w której każdy Polak będzie czuł się potrzebny,odnajdując swoje miejsce do życia oraz osobistego i wspólnotowego rozwoju.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska solidarna i sprawiedliwa,dbająca o tych,którym z różnych powodów jest najtrudniej.
Jesteśmy przekonani,że może to być Polska,w której samorząd jako ważna część służby publicznej,zaspokajając zbiorowe potrzeby mieszkańców i dbając o rozwój regionalny,będzie mógł dobrze wypełniać swoje zadania wobec całej Rzeczypospolitej,a państwo udzieli mu w tym należnego wsparcia.
Jako samorządowcy województwa podlaskiego powołujemy Samorządowy Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przekonaniu,że daje on największą szansę na urzeczywistnienia takiej wizji Polski.
Minęło 20 lat od przywrócenia w naszym kraju demokracji samorządowej. Dorobek tysięcy osób,zaangażowanych na rzecz dobra wspólnego w naszych miastach,gminach,powiatach i województwach,powinien być rozwijany i pomnażany. Wiemy i wierzymy,że realizacjia idei sprawnego i uczciwego samorządu w służbie mieszkańcom i Rzeczypospolitej ma w osobie Pana Jarosława Kaczyńskiego,przyszłego Prezydenta Polski,gorącego orędownika.
Apelujemy o poparcie w nadchodzących wyborach Pana Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Samorządowy Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w Województwie Podlaskim Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
Białystok,13 czerwca 2010 r.
 
 


Skład Samorządowego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Województwie Podlaskim oraz deklaracja poparcia:

1.Jan Ancypo – radny Rady Miasta Sokółki;
2.Krzysztof Andruszkiewicz – radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
3.Beata Antypiuk – radna Rady Miejskiej Białegostoku;
4.Andrzej Anusiewicz – wójt gminy Rutka;
5.Ryszard Anusiewicz – sekretarz Powiatu Bielsk Podlaski;
6.Daniel Bańkowski – burmistrz Brańska;
7.Irena Berner – radna Sejmiku Województwa Podlaskiego;
8.Anna Bogucka – wójt gminy Czyżew;
9.Piotr Bujwicki – zastępca burmistrza Sokółki;
10.Roch Andrzej Charyton – sekretarz miasta Brańsk;
11.Jan Chojnowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
12.Mariusz Chrzanowski – radny Rady Miasta Łomży;
13.Adam Cwalina – radny Rady Gminy Dziadkowice;
14.Roman Czepe – burmistrz Łap;
15.Józef Daniluk – radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
16.Leszek Dec – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
17.Andrzej Duda – burmistrz Kolna;
18.Kazimierz Dudziński – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
19.Marek Dworakowski – wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego;
20.Lucyna Fidrych – członek Zarządu Powiatu Sejneńskiego;
21.Wiesław Gołaszewski – wójt gminy Płaska;
22.Mariusz Gromko – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
23.Lidia Grzejko – wójt gminy Miastkowo;
24.Wiesław Grzymała – przewodniczący Rady Miasta Łomży;
25.Sławomir Halicki – burmistrz Suraża;
26.Dariusz Haponik – radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej;
27.Czesław Jakubowicz – wójt gminy Juchnowiec Kościelny;
28.Grzegorz Jakuć – zastępca burmistrza Kolna;
29.Krzysztof Jaworowski – wójt gminy Brańsk;
30.Stanisław Jastrzębski – członek Zraządu Powiatu Sejneńskiego;
31.Jan Stanisław Kap – burmistrz Sejn;
32.Leszek Karbowski – radny Rady Miejskiej w Bielsku Podlaskim;
33.Zbigniew Karwowski – burmistrz Moniek;
34.Czesław Karpiński – burmistrz Rajgrodu;
35.Halina Komaszyło – radna Rady Miejskiej Białegostoku;
36.Sylwester Koncewicz – wójt gminy Filipów;
37.Marek Komorowski – radny Semiku Województwa Podlaskiego;
38.Andrzej Kowalczyk – radny Rady Gminy Dziadkowice;
39.Witold Kowalewski – wicestarosta suwalski;
40.Krzysztof Kozicki – starosta Powiatu Łomżyńskiego;
41.Jan Kramnicz – wójt gminy Giby;
42.Elżbieta Kraszewska – przewodnicząca Rady Powiatu w Mońkach;
43.Tadeusz Kulikowski – burmistrz Goniądza;
44.Bogdan Łabedzki – radny Rady Powiatu Hajnowskiego;
45.Dorota Łapiak – przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego;
46.Marek Łukaszewicz – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
47.Sławomir Maciejewski – radny Rady Miasta Łapy;
48.Tomasz Madras – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
49.Stanisław Małachwiej – burmistrz Sokółki;
50.Andrzej Matusiewicz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach;
51.Lech Michalak – radny Rady Powiatu Hajnowskiego;
52.Józef Nowak – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
53.Marek Olbryś – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
54.Jan Olszewski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
55.Jerzy Omielan – burmistrz Suchowoli;
56.Andrzej Osmólski – radny Rady Miasta Łap;
57.Zdzisław Penza – przewodniczący Rady Miasta Łap;
58.Krzysztof Petruk – radny Rady Powiatu Hajnowskiego;
59.Józef Piątek – burmistrz Nowogrodu;
60.Dariusz Piontkowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
61.Krzysztof Polkowski – wójt gminy Przytuły;
62.Stefan Popiołek – przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego;
63.Kazimierz Romanowski – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
64.Rafał Rudnicki – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
65.Stanisław Rykaczewski – starosta powiatu zambrowskiego;
66.Alicja Rysiejko – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sokólskiego;
67.Jarosław Siekierko – burmistrz Wysokiego Mazowieckiego;
68.Grzegorz Skarski – radny Rady Miasta Sokółka;
69.Jan Skindzier – wójt gminy Sejny;
70.Jarosław Sokolik – przewodniczący Rady Miasta Wysokiego Mazowieckiego;
71.Zbigniew Sokołowski – wójt gminy Wizna;
72.Krzysztof Stawnicki – radny Rady Miejskiej Białegostoku;
73.Leon Strębski – radny Rady Powiatu Siemiatyckiego;
74.Waldemar Szczęsny – burmistrz Szczuczyna;
75.Józef Stanisław Szymanowski – przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego;
76.Karol Tylenda – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego;
77.Antoni Tymiński – wójt gminy Grodzisk;
78.Ewa Walicka-Grzyb – przewodnicząca Rady Gminy Filipów;
79.Ryszard Wietoszko – przewodniczący Rady Gminy w Brańsku;
80.Jan Zabłudowski – przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce;
81.Jan Zabielski – wicestarosta powiatu monieckiego;
82.Józef Zajkowski – wójt gminy Sokoły;
83.Edward Zaremba – wójt gminy Siemaitycze;
84.Bogdan Zieliński – starosta powiatu wysokomazowieckiego;
85.Zenon Żukowski – radny powiatu białostockiego.