18 stycznia 2016 roku w Suwałkach zostały zainaugurowane ogólnopolskie konsultacje społeczne dotyczące utworzenia mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego kraju. Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących na terenie Polski. Pozwoli również na racjonalne rozmieszczenie struktur terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca,gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa. W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że bezpieczeństwo obywateli i państwa jest jednym z najważniejszych priorytetów rządu i będziemy robili wszystko,aby w naszym kraju było bezpiecznie. W województwie podlaskim rozpoczął się pierwszy etap konsultacji mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przypomniałem,że mapa bezpieczeństwa była już tworzona dla Warszawy w czasach,kiedy Prezydentem stolicy był śp. Lech Kaczyński. Zwróciłem uwagę,że w oparciu o te doświadczenia i ten wzór chcemy teraz opracować mapę dla całej Polski.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie powstawała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. Opierać się więc będzie m. in. o debaty i konsultacje społeczne,zaangażowanie organizacji pozarządowych,wojewodów,władz samorządowych,lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób,które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Proces konsultacji będzie się odbywał w całym kraju.

W związku z tymi pracami w ubiegłym tygodniu poleciłem Komendantowi Głównemu Policji przygotowanie do 21 stycznia 2016 roku szczegółowego sposobu postępowania w zakresie tworzenia mapy bezpieczeństwa. Zwróciłem się również do wojewodów,aby zaangażowali się w jej tworzenie oraz zaprosili do współpracy samorządowców.

Mapa ma zawierać informacje m. in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (np. bójki,pobicia,gwałty,zabójstwa,kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych.

Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków,zarówno tych zamieszkujących duże miasta,jak i mniejsze miejscowości. Na jej podstawie łatwiej będzie zidentyfikować niebezpieczeństwa,a następnie zaplanować racjonalne działania w miejscach,gdzie jest to uzasadnione. Chodzi tu zwłaszcza o rozlokowanie środków,liczbę funkcjonariuszy i ich odpowiednie przeszkolenie,a nawet podjęcie decyzji o odtworzeniu lub utworzeniu nowych komisariatów czy posterunków.

W spotkaniu w Suwałkach wzięli również udział: przedstawiciele wojewody i samorządów,kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,komendanci miejscy i powiatowi policji województwa podlaskiego oraz przedstawiciele Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

W trakcie spotkania uhonorowałem także funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej,którzy otrzymali ministerialne nagrody za ofiarną i wzorową służbę.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto