15 grudnia 2021 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy Biblioteką Publiczna w Sokółce a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą na budowę nowego obiektu Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wspierałem zabiegi Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej i samorządu Miasta o pozyskanie środków finansowych na ten cel w przekonaniu, że rozwój społeczno – gospodarczy powinien uwzględniać wśród innych dziedzin również i inwestycje w dziedzinie kultury.

Biblioteka zostanie zbudowana dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Państwa w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonym na rozwój bibliotek. Inwestycja ta pod względem kosztów jest wyjątkowo korzystna dla budżetu Miasta Sokółka, który wniesie do niej co najwyżej minimalny wkład własny. Ma ona zostać zakończona w połowie 2023 roku.