5 sierpnia 2023 roku (sobota) razem z Ministrem Aktywów Państwowych Jackiem Sasinem uczestniczyłem w symbolicznym wbiciu łopaty pod realizację rozległych inwestycji drogowych, które ułatwią funkcjonowanie firm w strefie przemysłowej Suwałk, dojazd pracowników do miejsc pracy i codzienne życie mieszkańców miasta.

Na realizację inwestycji drogowych miasto Suwałki otrzymało z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad ponad 48 mln zł. Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie wspiera rozwój wszystkich regionów naszego kraju w różnych płaszczyznach i aspektach życia społecznego i gospodarczego, kładąc nacisk na zasadę zrównoważonego rozwoju, która oznacza, że trzeba dbać o mniej zamożne tereny na równi z tymi bardziej rozwiniętymi, a nawet wspierać je w jeszcze większym stopniu.

Budowa nowych dróg w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz uzbrojenie przylegającego do nich terenu podniesie atrakcyjność inwestycyjną SSSE i całego regionu.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem m.in.: „Chodzi nam o to, aby tworzyć dobre miejsca pracy. Wymagające kwalifikacji, ale przynoszące równocześnie wyższe płace i większe dochody. Ta rządowa dotacja to jedna z większych kwot, jakie jednorazowo w ogóle zostały przyznane, nie tylko tutaj w Suwałkach, ale i w skali całej Polski”.

 

Galeria zdjęć:

 

Relacje medialne:

https://podlaskie.eu/region/suwalki-inauguracja-przebudowy-drog-na-terenach-inwestycyjnych-miasta.html

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/229414