29 czerwca 2016 roku podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu wręczyłem jedenastu funkcjonariuszom garnizonu zachodniopomorskiego rozkazy powołania na komendantów lub zastępców komendantów powiatowych Policji. Pogratulowałem funkcjonariuszom awansów,a w swoim wystąpieniu podkreśliłem,że przed Policją w najbliższym czasie stoją ważne zadania – Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży. Przypomniałem także o planie modernizacji służb,który zakłada m. in. rozbudowę i modernizację infrastruktury,zakup wyposażenia oraz podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. W ostatnim czasie wzrosło zaufanie do funkcjonariuszy,co jest wielkim kapitałem,ale jednocześnie i wyzwaniem.

W uroczystości wzięli udział m. in. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie podinsp. Jacek Cegieła oraz wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto