13 października 2018 roku (sobota) wziąłem udział w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego budowy sali koncertowej w Raczkach (powiat suwalski).

Zaznaczyłem, że dzięki wniesionej przeze mnie i Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprawce do budżetu państwa w 2018 roku gmina Raczki otrzymała na rozbudowę remizy OSP 400 tysięcy złotych. Wobec zaawansowania prac przy realizacji tej inwestycji zwróciłem się do Prezesa Rady Ministrów Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o przeznaczenie z rezerwy ogólnej budżetu państwa na ten cel jeszcze w tym roku dodatkowych 100 tys. zł. Premier przychylił się do tego wniosku i środki te pozwolą na przyspieszenie budowy sali. Będę czynił zabiegi, aby w przyszłym roku można było kontynuować prace i zakończyć budowę. 

Pokreśliłem, że w Polsce wschodniej wciąż brakuje obiektów kulturalnych. Trzeba rozbudowywać infrastrukturę tak, aby można było gościć nawet duże, przyjezdne spektakle. Również zespoły ludowe powinny mieć odpowiednie miejsce do spotkań. Podtrzymują one bowiem kulturę i tradycję, z której wszyscy się wywodzimy:

Trzeba współpracy, synergii. Samorządy powinny zgłaszać swoje potrzeby, zabiegać o realizację pomysłów służących dobru mieszkańców. W gminie Raczki tak się dzieje.

Zapowiedziałem także, że już niebawem w Raczkach rozpocznie się budowa posterunku Policji.

Wójt Gminy Raczki Pan Andrzej Szymulewski podkreślił, że dzięki współpracy samorządu z rządem można zrealizować wiele inwestycji służących lokalnej społeczności.

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury usytuowanego obok remizy strażackiej powiększy się o salę na 180 osób z nagłośnieniem, szatniami i ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych. Będą również pomieszczenia przeznaczone dla klubu seniora.

 

Relacje medialne:

http://www.suwalki24.pl/article/1,gmina_raczki_w_nowe_fundamenty_remizy_wmurowano_akt_erekcyjny_zdjecia

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki/id/160810