27 kwietnia 2018 roku (piątek) wziąłem udział w obchodzonej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łomży ósmej rocznicy posadzenia Dębów Pamięci ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, jak również w hołdzie aspirantowi Policji Stanisławowi Jabłońskiemu z Łomży, zamordowanemu w Twerze w 1940 roku.
W swoim wystąpieniu podkreśliłem ważną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.
Uczniowie podczas uroczystości przedstawili patriotyczne utwory słowne i muzyczne pod wspólną nazwą „Ostatni list”, recytowali wiersze, jak również czytali listy polskich oficerów wysyłane z Katynia, Miednoje i Charkowa. W oprawie muzycznej znalazła się między innymi „Modlitwa o wschodzie słońca” Jacka Kaczmarskiego oraz piosenka „Świecie nasz” Marka Grechuty.
Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży rozstrzygnięty został V Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Miejsca Pamięci, Walki i Męczeństwa Narodu Polskiego – Bohaterowie Naszej Ziemi”, który objąłem swoim patronatem. Dla laureatów Konkursu przygotowałem specjalne nagrody.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży wiosną 2010 roku przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Katyń – ocalić od zapomnienia”. To projekt, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie.
Dąb Pamięci ku czci Ofiar Katastrofy pod Smoleńskiem Szkoła posadziła z własnej inicjatywy, gdyż to tragiczne wydarzenie miało miejsce tuż przed planowaną uroczystością posadzenia Dębu upamiętniającego aspiranta Jabłońskiego. Obchody rocznicowe na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości szkolnych, a duża ilość różnorodnych działań towarzyszących obchodom przeobraziła się w projekt o nazwie „Uczymy Pamiętać”.
Podczas uroczystości z rąk Pani Dyrektor otrzymałem PODZIĘKOWANIE za objęcie patronatem Konkursu.