28 maja 2022 roku (sobota) uczestniczyłem w przysiędze żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Supraślu (powiat białostocki). Przysięgę złożyło 73 żołnierzy. Była to trzecia przysięga wojskowa podlaskiej brygady w tym roku.

Gratulując żołnierzom wstąpienia do polskiego wojska, powiedziałem m.in.:  „Decyzja o wstąpieniu do wojska to zawsze wyraz patriotyzmu i gotowości do obrony ojczyzny. Podjęcie jej przez żołnierzy, którzy dzisiaj składają przysięgę wojskową ma szczególny charakter i stanowi akt odwagi ze względu na realne zagrożenie ze strony Rosji i odradzającego się rosyjskiego imperializmu. Wszyscy mamy nadzieję, że nigdy nie zaistnieje potrzeba udowodnienia czynem słów wypowiadanej przysięgi, w której zobowiązaliście się „w potrzebie swojej ojczyzny krwi własnej ani życia nie szczędzić.” Aby Polska była bezpieczna, musi posiadać własną skuteczną siłę obronną. W jej umacnianiu służy uchwalona niedawno ustawa o obronie Ojczyzny”.

Przysięga zakończyła ostatni etap szkolenia podstawowego. Cały cykl szkolenia w WOT trwa 3 lata. Sobotniej przysiędze towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, działał punkt rekrutacyjny.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/214438

https://poranny.pl/nowi-zolnierze-w-podlaskiej-brygadzie-obrony-terytorialnej-w-supraslu-zlozyli-przysiege-wojskowa-zdjecia/ar/c1-16388589

https://bialystok.tvp.pl/60446993/kolejni-ochotnicy-wstapili-w-szeregi-wojsk-obrony-terytorialnej