26 maja 2018 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystych przysięgach wojskowych żołnierzy Obrony Terytorialnej, które odbyły się w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

Podczas swoich wystąpień podkreśliłem,  że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej spełniają bardzo ważną rolę w systemie naszego bezpieczeństwa – uzupełniają wojska operacyjne w obronie Ojczyzny, a to wspólny cel wszystkich wojsk. 

Uroczystość przysięgi oznacza dla mieszkańców, że jest już tutaj wojsko, a więc większe bezpieczeństwo. Będziemy robić wszystko, co możliwe, aby nie trzeba było przelewać krwi, oddawać życia za Ojczyznę, żeby Polska była zawsze krajem bezpiecznym. Trzeba mieć jednak własne siły obronne i uczestniczyć w skutecznych, dobrych sojuszach. Musimy też być silni i bezpieczni siłą naszego patriotyzmu, a służba w wojsku stanowi jego piękny wyraz.

 Zaznaczyłem również, że Wojska Obrony Terytorialnej są stale rozwijane i proces ten będzie trwał nadal.

Żołnierze, którzy tego dnia złożyli przysięgę w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie wchodzą w skład I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”. W uroczystościach uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Wojciech Skurkiewicz.

 

Relacje medialne:

http://wysokomazowiecki24.pl/news/wysokie-mazowieckie/7965.html

http://www.mon.gov.pl/multimedia/foto/sluzba-polsce-to-zaszczyt-ale-i-obowiazek-r2018-05-26/#

https://zambrow.org/artykul/przysiegli-sluzyc/447975

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/155787

 

Przysięga żołnierzy WOT w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

Przysięga żołnierzy WOT w Zambrowie