6 lipca 2024 roku (sobota) towarzyszyłem kolejnym w tym roku 51. żołnierzom dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którzy w suwalskim Pułku złożyli przysięgę wojskową.

Gratuluję nowym żołnierzom, dziękuję rodzinom za wsparcie. Silna i liczna armia to gwarancja naszej niepodległości. Wszyscy murem za polskim mundurem!