29 października 2018 roku (poniedziałek) w Areszcie Śledczym w Suwałkach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa z Funduszem Aktywizacji Zawodowej na sfinansowanie budowy hali produkcyjnej na terenie suwalskiego Aresztu.

Podczas uroczystości podkreśliłem, że budowa hali produkcyjnej jest możliwa dzięki rządowemu programowi „Praca dla Więźniów”. Zaznaczyłem, że praca skazanych to najlepszy sposób na ich resocjalizację. Jest to również możliwość dla osób osadzonych, aby zarabiając mogli już teraz –  a nie dopiero wtedy, gdy opuszczą Areszt – spłacić przynajmniej część swoich należności, które powstały na skutek ich działań przed popełnieniem przestępstw i skazaniem. Jest to szczególnie istotne w kontekście trudności, z jakami przychodzi byłym więźniom przystosowanie się do życia po odbyciu kary pozbawienia wolności. Praca w hali produkcyjnej przy Areszcie pomoże im wrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Dodałem, że w czasie rządów koalicji PO-PSL zatrudnionych było ok. 30% więźniów. Pod rządami Prawa i Sprawiedliwości wskaźnik ten sięgnął już 58%.

Koszt budowy hali, w której produkowane będą listwy przypodłogowe to ponad 10 mln zł. Zatrudnionych w niej zostanie 65 więźniów, którzy nie mogą opuszczać terenu Aresztu.

Program „Praca dla Więźniów” to zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku oraz realizowany przez Służbę Więzienną program wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Podstawę funkcjonowania programu stanowi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W spotkaniu wzięli udział m. in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk oraz Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach kpt. Michał Chrościelewski.

Relacje medialne:

http://www.suwalki24.pl/article/1,areszt-sledczy-w-suwalkach-skazani-beda-zarabiac-wideo-i-zdjecia

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-w-suwalkach-w-areszcie-sledczym-w-suwalkach-powstanie-hala-produkcyjna

 

Nowe miejsce pracy dla skazanych