Przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli 13 lipca 2008 roku.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną i synem wśród uczestników uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu strażakom wraz z m.in. Wójtem Gminy Przerośl Sławomirem Renkiewiczem i Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszkiem Decem.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną i synem wśród uczestników uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu strażakom. Na zdjęciu między innymi Wójt Gminy Przerośl Sławomir Renkiewicz,Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszek Dec,Ksiądz Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Janusz Chachulski oraz strażacy i mieszkańcy Przerośli.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną podczas uroczystości.

foto

Uroczyste przekazanie strażakom kluczyków do samochodu.

foto

Uroczyste przekazanie strażakom kluczyków do samochodu.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wraz Wójtem Gminy Przerośl Sławomirem Renkiewiczem,Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego Leszkiem Decem i Księdzem Proboszczem Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Januszem Chachulskim wśród strażaków OSP w Przerośli.