13 września 2020 roku (niedziela) uczestniczyłem w przekazaniu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach (gm. Dąbrowa Białostocka).

Podczas spotkania dokonano uroczystego wręczenia jednostce OSP aktu przekazania pojazdu, kluczyków i dowodu rejestracyjnego. Następnie po przecięciu wstęgi – księża obecni na uroczystości dokonali poświęcenia pojazdu oraz pomieszczeń strażnicy zlokalizowanych w świetlicy wiejskiej, które zostały oddane do użytku w roku bieżącym.

Nie ma bardziej sensownej inwestycji niż inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo. Są to dwie najważniejsze wartości, jakie każdy z nas ceni i jakich potrzebuje, a strażacy zapewniają to bezpieczeństwo w wielu aspektach, bo przecież dziś Straż Pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną służbą. Straż Pożarna reaguje najszybciej i najczęściej spośród wszystkich służb.

Chciałbym serdecznie podziękować strażakom z Reszkowiec, wszystkim druhnom i druhom. Dziękuję Wam za to, że jesteście członkami tego pięknego Stowarzyszenia, jakim jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Jesteście wolontariuszami, nie pracujecie na etatach, a zawsze jesteście gotowi nieść pomoc. Jest to piękne i szlachetne.

Polska jest krajem, który ma najwięcej jednostek OSP i najpiękniejszą służbę ochotniczą, właśnie jaką jest Straż Pożarna. Zazdroszczą nam tego inne kraje (…). Nasze straże pożarne powstawały przez ponad 150 lat, powstawały w czasie zaborów, wtedy, kiedy nie było państwowej straży ogniowej, jak kiedyś je nazywano. Mają swoją tradycje, głęboko wpisane są w nasz krajobraz i naszą historie, strażacy uczestniczyli w walkach o niepodległość, zawsze w poczuciu patriotyzmu, poza tą codziennością niesienia pomocy potrzebującym. Zawsze jesteście gotowi nieść pomoc, jesteście najczęściej pierwsi na miejscu zdarzenia. Piękna jest Wasza służba, Wasza postawa. Żebyście mogli być skuteczni, my przedstawiciele władzy publicznej i społeczeństwo powinniśmy Was wyposażać w funkcjonalny, nowoczesny sprzęt i to staramy się czynić  powiedziałem m.in. podczas swojego wystąpienia.

Podczas uroczystości odczytałem list Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego skierowany do Prezesa OSP w Reszkowcach oraz Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Sokólski Piotr Rećko, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Borzyszkowski, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, duchowni, radni, sołtysi oraz strażacy i mieszkańcy Reszkowiec.

Zakup pojazdu za kwotę 861 tyś. zł. możliwy był dzięki środkom finansowym z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego i dotacja celowej ze Starostwa Powiatowego w Sokółce. Uroczystość zakończyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

 

Relacje medialne:

https://isokolka.eu/dabrowa-bialostocka/35276-szanujcie-i-wspierajcie-swoich-strazakow-osp-reszkowce-odebral-nowy-woz-bojowy-wideo-foto

http://sokolka-powiat.pl/2020/09/13/ratowniczo-gasniczy-man-dla-osp-reszkowce/

http://straz.bialystok.pl/2020/09/14/powiat-sokolski-przekazanie-samochodu-ratowniczo-gasniczego-jednostce-ochotniczej-strazy-pozarnej-w-reszkowcach/