24 lutego 2019 roku (niedziela) uczestniczyłem w uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla strażaków ochotników z Grabowa (powiat kolneński). 

Samochód kosztował ponad 850 tysięcy zł. Pieniądze na jego zakup pochodziły z budżetów: MSWiA, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Funduszu Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych oraz gminy.

Podkreśliłem, że sprzęt jest bardzo potrzebny, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie:

W województwie podlaskim Straż Pożarna – zawodowa czy ochotnicza – wyjeżdża do zdarzeń średnio co 44 minuty. Jednostka OSP w Grabowie reaguje około 40 razy w roku, ale potrzebuje sprawnego sprzętu, żeby była skuteczna.

Podziękowałem strażakom za ich ofiarność i stałą gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie. Podkreśliłem, że druhowie ochotnicy to wolontariusze, którzy z potrzeby serca ratują ludzkie zdrowie, życie, dobytek i środowisko, a jednostki OSP, w których działają, są bardzo ważnym elementem systemu ratownictwa i bezpieczeństwa.

Wójt gminy Grabowo Pan Andrzej Piętka zwrócił uwagę, że dzięki nowemu pojazdowi strażacy ochotnicy będą mogli znacznie sprawniej działać, zwłaszcza podczas pomocy ofiarom wypadków, do których często dochodzi na przebiegającej przez teren gminy drodze krajowej nr 61.

Przekazanie i poświęcenie pojazdu poprzedziła Msza Święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Grabowie pod przewodnictwem księdza proboszcza Stanisława Sutkowskiego.

Od 1995 roku jednostka w Grabowie należy do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Obecnie skupia 45 czynnych strażaków.

W uroczystości udział wzięli m. in. nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Andrzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Dariusz Trzonkowski – Prezes OSP Grabowo, Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, samorządowcy, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Grabowo.

 

Relacje medialne:

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165908

https://bialystok.tvp.pl/41460521/nowy-woz-ratowniczogasniczy-dla-strazakow-z-grabowa