28 stycznia 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w uroczystości przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie oraz mikrobusa Ford Transit Custom Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Poświęcenie samochodów pożarniczych wraz z przekazaniem kluczyków grajewskim strażakom poprzedziła Msza Święta odprawiona w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Podczas swojego wystąpienia podziękowałem funkcjonariuszom PSP oraz druhom ochotnikom za ich stałą gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom powiatu grajewskiego. Zaznaczyłem, że oprócz ofiarności, która cechuje strażaków, do skutecznego niesienia pomocy tym, których życie, zdrowie lub mienie są zagrożone, potrzebują oni nowoczesnego wyposażenia. Stąd przekazane pojazdy ratowniczo-gaśnicze będące efektem współpracy rządowo-samorządowej.

Przedstawiłem również stan realizacji programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Dzięki niemu zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotnicze straże pożarne, które pełnią bardzo ważną rolę w systemie bezpieczeństwa obywateli, mogą się rozwijać i zwiększać swój potencjał bojowy. Realizowany program pozwala również m. in. na zakup niezbędnego wyposażenia służącego ochronie strażaków podczas akcji ratowniczych oraz na wprowadzanie podwyżek dla funkcjonariuszy.

Po oficjalnym przekazaniu pojazdów grajewskim jednostkom pożarniczym w Państwowej Szkole  Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha w Grajewie miał miejsce krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów tej szkoły.

W uroczystości uczestniczyli m. in. gen. brygadier Leszek  Suski – Komendant Główny PSP, st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP oraz Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa.