22 grudnia 2017 roku (piątek) uczestniczyłem w Suwałkach, a 27 grudnia 2017 roku (środa) w Augustowie, Grajewie i Łomży w uroczystym przekazaniu komendom Policji nowych radiowozów zakupionych w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. Komenda Miejska Policji w Suwałkach oraz komendy powiatowe w Augustowie i Grajewie otrzymały po jednym policyjnym samochodzie oznakowanym, zaś Komenda Miejska Policji w Łomży – trzy samochody, w tym dwa zakupione w całości ze środków budżetowych, a jeden współfinansowany przez samorząd miasta Łomża.

Przekazując wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem nowe radiowozy wyraziłem przekonanie, że będą one dobrze służyły bezpieczeństwu mieszkańców poszczególnych miast i powiatów. Warunkiem skutecznych działań Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli jest profesjonalizm policjantów, ale również nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Przestępcy dysponują dzisiaj niejednokrotnie znacznymi kwotami nielegalnych środków finansowych i nowoczesną techniką, Policja więc musi posiadać niezbędne narzędzia dla efektywnej i skutecznej walki z przestępczością.

Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji Suwałkach oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży podziękowałem funkcjonariuszom za dobrą i rzetelną służbę w 2017 roku oraz pogratulowałem policjantom, którzy otrzymali nagrody sfinansowane z dodatkowych środków przyznanych w budżecie państwa w ramach nowelizacji ustawy budżetowej na 2017 rok.

W uroczystości przekazania samochodu Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie uczestniczyli m. in. Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski oraz kapelan grajewskich policjantów Ksiądz Tomasz Chludziński, a w spotkaniu w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski i Wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk.

 

Przekazanie radiowozu Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

 

 

Przekazanie radiowozu Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie

 

 

Przekazanie radiowozu Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie

 

 

Przekazanie radiowozów Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

 

 

Relacje medialne:

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/150835

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=47540

http://www.mylomza.pl/home/lomza/item/16557-policja-otrzyma%C5%82a-nowe-radiowozy-a-policjanci-nagrody-foto.html