4 grudnia 2016 roku uczestniczyłem w uroczystości przekazania oraz poświęcenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krynkach (powiat sokólski). Jego parametry techniczno-taktyczne umożliwią bardziej efektywne działania podejmowane przez strażaków podczas akcji ratowniczych,m. in. dzięki skróconemu czasowi dojazdu do zdarzeń. Dzięki temu wsparciu wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców Krynek i okolic,a także samych strażaków ochotników,którzy z zaangażowaniem i poświęceniem pełnią swoją służbę na rzecz lokalnej społeczności.

Nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy to bardzo ważne wzmocnienie OSP w Krynkach. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powinny być dobrze wyposażone. W przyszłym roku na sprzęt dla służb będzie przeznaczone więcej pieniędzy,co związane jest z programem modernizacji służb mundurowych,który obejmie m. in. Policję i Straż Pożarną.

Kwota dofinansowania,jaką gmina otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej to 300 tys. złotych. Wkład pieniężny w zakup pojazdu pochodził także m. in. ze Starostwa Powiatowego w Sokółce,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,Nadleśnictwa Supraśl oraz Nadleśnictwa Krynki.

W uroczystości wzięli udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Leszek Suski,Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt,Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk,Starosta Sokólski Pan Piotr Rećko,Burmistrz Krynek Pani Jolanta Gudalewska,przedstawiciele duchowieństwa,samorządowcy,mieszkańcy oraz strażacy ochotnicy z OSP Krynki.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto