20 listopada 2016 roku wziąłem udział w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach (gmina Wasilków,powiat białostocki).

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że strażacy z miejscowej jednostki OSP mają ogromny wkład w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców,gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. Dzięki przekazanemu pojazdowi będą oni jeszcze bardziej skuteczni w podejmowanych działaniach. Bardzo ważne jest,aby jednostki,które funkcjonują w celu niesienia ludziom pomocy były odpowiednio wyposażone,a strażacy ochotnicy mieli dzięki temu możliwość sprawniejszego i szybszego reagowania. Ich zaangażowanie w służbę ludziom stanowi wielką wartość,a obowiązkiem państwa jest wspieranie i promowanie takich postaw.

W uroczystości uczestniczyli m. in. nadbryg. Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,Mirosław Bielawski – Burmistrza Wasilkowa,Andrzej Nowak – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,samorządowcy,przedstawiciele duchowieństwa oraz mieszkańcy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto