7 kwietnia 2016 roku przekazałem uroczyście jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Bożejewie (gmina Wizna,województwo podlaskie) pojazd ratowniczo-gaśniczy. W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na decyzję o przekazaniu pojazdu duży wpływ miała przebiegająca przez wieś ruchliwa droga krajowa nr 64,na której często dochodzi do wypadków i innych zdarzeń drogowych. Podczas uroczystości zapewniłem,że straż ochotnicza jest przedmiotem szczególnej troski rządu. Strażacy ochotnicy mają ogromny wkład w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie całej Polski,gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. Przekazany pojazd pomoże w jeszcze większej mobilizacji i zaangażowaniu strażaków w służbę. W uroczystości wziął udział m. in. Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Wendt oraz Wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski.

foto

foto

foto