21 listopada 2016 roku w Bielsku Podlaskim odbyło się uroczyste przekazanie pojazdów służbowych bielskim funkcjonariuszom Policji oraz Straży Pożarnej. Flota Komendy Powiatowej Policji została zasilona dwoma nowymi radiowozami,a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nowoczesnym wozem strażackim. 

Podziękowałem przedstawicielom lokalnego samorządu za wsparcie finansowe bielskich służb mundurowych. Dobra współpraca z samorządem pozwala na osiąganie wspólnych celów,w tym przypadku zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom w powiecie bielskim. Systematyczna modernizacja floty policyjnej poprawia warunki służby funkcjonariuszy,a to przekłada się na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmacnia poczucie bezpieczeństwa obywateli. Z nowych radiowozów w znacznej mierze będą korzystali dzielnicowi,którzy pełnią służbę najbliżej społeczeństwa.

Podczas uroczystości,w której wzięli udział szefowie podlaskich służb mundurowych – Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz,Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Wendt oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Grzegorz Biziuk,wręczyłem podziękowania sześciu policjantom za ich wysiłek i trud wniesiony w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. Uhonorowani nagrodami zostali także wyróżniający się w służbie strażacy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto