22 i 23 października uczestniczyłem w uroczystościach,podczas których przekazałem pojazdy ratowniczo-gaśnicze jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Pierwsza,sobotnia uroczystość miała miejsce w Złotorii (gmina Choroszcz,powiat białostocki),niedzielna zaś odbyła się w Łapach (powiat białostocki). Dotychczas strażacy ochotnicy ze Złotorii oraz Łap korzystali z mocno wysłużonych już wozów strażackich.

W swoich wystąpieniach podkreśliłem,że strażacy ochotnicy pełnią bardzo ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa mieszkańców,gdyż zwykle są pierwsi na miejscu zdarzenia. Do podejmowania skutecznych akcji ratowniczych potrzebny im jest nowoczesny sprzęt. Zależy nam,aby jednostki były dobrze wyposażone. Zaznaczyłem także,że w przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na sprzęt dla służb. Związane jest to z programem modernizacji służb mundurowych,który obejmie m. in. Policję i Straż Pożarną.

Podczas uroczystości w Złotorii oraz Łapach wręczyłem wyróżniającym się strażakom ordery za zasługi w pożarnictwie.

Relacje medialne:

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Złotorii

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach

Uroczystość przekazania wozu strażackiego OSP w Łapach