13 maja 2019 roku (poniedziałek) wziąłem udział w przekazaniu 113 nowych samochodów oddziałom i ośrodkom szkolenia Straży Granicznej. Odbyło się ono na placu Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Samochody zostały przydzielone do wszystkich 9 oddziałów Straży Granicznej.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że zakupy były możliwe dzięki wprowadzeniu ustawy modernizacyjnej, na którą w ciągu czterech lat budżet państwa przeznaczył ponad 9,2 mld złotych, z czego 1,3 mld zł przypada Straży Granicznej:

Poza podwyżkami uposażeń funkcjonariuszy i podwyżkami wynagrodzeń pracowników cywilnych 840 mln złotych przeznaczamy na inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia. Chodzi o to, żeby nasze służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły wypełniać swoje zadania w sposób nowoczesny i skuteczny. Mam dziś zaszczyt przekazania funkcjonariuszom kluczyków do nowych samochodów. Pozwolą one jeszcze skuteczniej realizować zadania w ochronie granicy państwowej i działaniach na rzecz bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych, na terytorium całego kraju i misji zagranicznych.

Nowa flota Straży Granicznej to 70 samochodów osobowych i 43 mikrobusy. Pojazdy będą wykorzystywane między innymi przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do zadań wymagających szybkiej i skutecznej reakcji w celu przeciwdziałania próbom naruszenia porządku publicznego oraz do doraźnego wsparcia granicznych jednostek organizacyjnych i zadań związanych z ochroną granicy państwowej, przemieszczaniem pododdziałów odwodowych i specjalnych Straży Granicznej.

Podlaski Oddział Straży Granicznej wzbogacił się o 14 nowych pojazdów. Do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej trafiło 20 samochodów, Morskiego – 11, Nadbużanskiego i Nadodrzańskiego – po 12, do Bieszczadzkiego, Karpackiego i Warmińsko-Mazurskiego – po 10, Śląski otrzymał 9 pojazdów, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu – 2 i Centralny Ośrodek Szkoleń w Koszalinie – 3. Powyższy sprzęt transportowy o łącznej wartości 14,5 mln zł  zakupiono między innymi z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020” oraz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej. W ramach programu modernizacji i innych źródeł planuje się dostarczenie dla Straży Granicznej 1032 samochodów, z czego dotychczas formacja otrzymała już 606 pojazdów.

To już kolejne auta zakupione dla Straży Granicznej. Wcześniej do służby trafiły 23 przewoźne jednostki nadzoru, tzw. PJN-y. Pojazdy tego typu wyposażone są w nowoczesne kamery termowizyjne, kamery światła dziennego oraz dalmierze laserowe. Służą do ochrony wschodniej granicy kraju, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42608868/straz-graniczna-otrzymala-113-samochodow-min-na-potrzeby-patrolowe

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/169021

https://wiadomosci.tvp.pl/42611231/polskie-granice-pod-lepsza-ochrona