11 lutego 2018 roku (niedziela) wziąłem udział w uroczystości przekazania nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnopolu (powiat sejneński). Poprzedziła ją Msza Święta w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego.

Samochód, który kosztował ponad 900 tysięcy złotych został sfinansowany ze środków programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Litwa, a także dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Druhom ochotnikom za ofiarność, a także podkreśliłem, że bogate wyposażenie wozu strażackiego będzie służyło nie tylko do gaszenia pożarów. W skali kraju ponad 70 % aktywności strażaków to reakcje na różne zagrożenia miejscowe, a tylko ok. 30 % interwencji związanych jest z pożarami. W województwie podlaskim proporcje te kształtują się w relacji 75 % do 25 %.

W czasie uroczystości wręczyłem także strażakom z miejscowej OSP oraz samorządowcom złote i srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa.