31 maja 2011 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XII Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego organizowanym od 12 lat przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztat Terapii Zajęciowej w Suwałkach. Prezentacja prac konkursowych połączona z uroczystym wręczeniem nagród laureatom odbyła się w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza w Suwałkach.

W Przeglądzie brali udział uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z regionu,pensjonariusze domów pomocy społecznej,osoby niepełnosprawne uczęszczające do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku i Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach.

Przegląd posiada wieloletnią tradycję,cieszy się uznaniem i aprobatą wśród osób niepełnosprawnych. Jest kontynuacją działań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w obszarze wspierania przedsięwzięć kulturalnych i promocji sztuki osób niepełnosprawnych. Pozwala na porównanie osiągnięć artystycznych i terapeutycznych oraz integrację twórców. Udział w Konkursie wzmacnia wiarę we własne możliwości,pozwala na przełamanie nieśmiałości i własnych lęków.

W pracach Komisji Konkursowej uczestniczyli znani artyści plastycy: Pan Profesor Andrzej Strumiłło,Pani Halina Mackiewicz,Pan Andrzej Zujewicz. Prace osób niepełnosprawnych oceniono w następujących kategoriach plastycznych:

  • malarstwie,
  • rysunku i grafice,
  • tkaninie i szyciu,
  • hafcie i koronce,
  • rzeźbie,
  • ceramice,
  • technikach różnych.

Wyróżnione i nagrodzone prace zaprezentowano w katalogu,uczestnicy Przeglądu otrzymali wyróżnienia i nagrody. Ich radość i satysfakcja z osiągniętych wyników przyniosła wiele wzruszeń organizatorom konkursu,którzy z dumą prezentowali wyniki Przeglądu.

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował laureatom wysokiego poziomu artystycznego ich prac oraz skierował słowa uznania pod adresem wszystkich,którzy pracują na co dzień z osobami niepełnosprawnymi,sprawują nad nimi opiekę,niosą im pomoc w codziennych sytuacjach życiowych,prowadzą ich rehabilitację i rewalidację,pomagają rozwijać ich talenty.

„Pan Bóg – powiedział Poseł – niektórych ludzi nie wyposażył w pełną sprawność w niektórych dziedzinach. Za to zrekompensował te braki talentami,których nie posiadają ci,których zaliczamy do osób pełnosprawnych. Trzeba pomagać w rozwijaniu tych talentów i zdolności. Przynoszą one,jak pokazuje organizowany od 12 lat przegląd twórczości osób niepełnosprawnych wspaniałe,godne głębokiego uznania owoce. Powinniśmy pochylić czoła przed tymi,którzy te dzieła tworzą i tymi,którzy są ich przewodnikami.”

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto