20 czerwca 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w podsumowaniu programu „ABC Przedszkolaka”,które odbyło się w Hotelu „Warszawa” w Augustowie.

Projekt realizowany był przez 2 lata przez Zarząd Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach w partnerstwie ze Społeczną Organizacją Przyjaciół Dzieci „Przystań” w Augustowie oraz samorządem miasta Lipsk przy wsparciu finansowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Edukacją przedszkolną objętych zostało ponad 100 dzieci w formie 5 placówek przedszkolnych,spośród których 3 zostały zorganizowane w trzech miejscowościach na terenie gminy Lipsk (Krasne,Bartniki,Rygałówka) oraz 2 na terenie miasta Augustów. Podczas uroczystego podsumowania projektu dzieci z poszczególnych placówek przedszkolnych zaprezentowały nabyte umiejętności w postaci specjalnie przygotowanych programów słowno-muzyczno-tanecznych.

Poseł Jarosław Zieliński pogratulował organizatorom projektu podjętej inicjatywy i podkreślił jej znaczenie w procesie wyrównywania szans edukacyjnych najmłodszych dzieci z terenów wiejskich,gdzie niejednokrotnie nie funkcjonują żadne przedszkola. Przypomniał,że przedszkola nie działają w ponad 1/3 spośród 1500 gmin wiejskich. Na terenach wiejskich w województwie podlaskim,podobnie jak na terenie całej Polski wschodniej wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej należy do najniższych w kraju. Tymczasem zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej wychowaniem przedszkolnym do 2020 roku ma zostać objętych 90-95% populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie w skali całego kraju wskaźnik ten zaledwie przekroczył 60%.

Poseł przypomniał,że w programie Prawa i Sprawiedliwości znajduje się zamiar objęcia wychowania przedszkolnego subwencją oświatową oraz koncepcja budowy przedszkoli oparta na współfinansowaniu z funduszy europejskich,środków samorządowych i budżetu państwa.

„To nie jest łatwa sprawa – powiedział Jarosław Zieliński,odnosząc te słowa do umiejętności zaprezentowanych przez dzieci,a nabytych w czasie realizacji projektu i widać,jak wiele trzeba włożyć wysiłku,pracy i ćwiczeń,aby w dzieciach wykształcić to,co z całą pewnością będzie im służyło i pomagało w dalszej edukacji,a potem i w życiu”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto