6 czerwca 2017 roku wspólnie z Panem Ministrem Mariuszem Błaszczakiem uczestniczyliśmy w uroczystej promocji mianowania funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Odbyła się ona w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 168 absolwentów policyjnej uczelni,w tym 25 kobiet.

Zwracając się do nowo mianowanych oficerów podkreśliłem,że w polskiej Policji trwa proces zmian,dzięki którym formacja jest coraz bliżej ludzi i dla ludzi. Jest ona przywracana społeczeństwu. Każdy funkcjonariusz powinien wypełniać swoje obowiązki według idei: Policja przyjazna uczciwym obywatelom i groźna dla przestępców,ale tylko dla przestępców. Przypomniałem także o tym,aby funkcjonariusze przestrzegali prawa i zasad zawartych w rocie ich ślubowania. Środki i przywileje,jakimi dysponują oraz podejmowane przez nich działania powinny przekładać się wyłącznie na dobre imię polskiej Policji. Sprzeniewierzanie się złożonej przysiędze będzie zaś powodować surowe konsekwencje. Wiąże się to z wyjątkową odpowiedzialnością,jaka spoczywa na umundurowanych funkcjonariuszach reprezentujących państwo. Świadomość powyższego musi im towarzyszyć przez całą służbę w Policji. Służba ta nie jest łatwa,ale bardzo potrzebna państwu,społeczeństwu i nam wszystkim. Od niej zależy jedna z największych wartości,jakie mamy – bezpieczeństwo. 
Pogratulowałem policjantom awansu na pierwszy stopień oficerski podkreślając,że są oni nadzieją dla polskiej Policji,bo to właśnie im powierzane będą odpowiedzialne stanowiska w tej formacji mundurowej.

W uroczystej promocji udział wzięli również m. in. nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji,mł. insp. Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,kadra uczelni,parlamentarzyści,przedstawiciele władz lokalnych oraz członkowie rodzin funkcjonariuszy.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto