3 sierpnia 2019 roku (sobota) w Starostwie Powiatowym w Sokółce przekazałem wicestaroście powiatu sokólskiego Bożenie Jolancie Jelskiej-Jaroś promesę na dofinansowanie trzech zadań:

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1279B Krynki – Ostrów Południowy (dł. 1,76 km)
– przebudowa drogi powiatowej Nr 1443B ul. Kościelna w Krynkach (dł. 0,74 km) i chodnika ( dł. 0,403 km) wraz z brukowaniem skarp przy moście
– przebudowa drogi powiatowej Nr 1281B Krynki-Górany (dł. 0,5 km)

Dofinansowanie tych zadań przewidywane jest w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wynosić będzie 3 158 600 zł.