20 sierpnia 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w Prezentacjach Kulturalnych podczas pikniku na stadionie w Zbójnej (powiat łomżyński).  Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Zbójna Pani Elżbieta Parzych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Podczas Pikniku odbyły się rozgrywki sportowe radni kontra sołtysi, można było również posłuchać gawędziarzy i zespołów z Gminy Zbójna. Innymi atrakcjami imprezy były występy m.in. Kabaretu EWG z Doruchowa (południowa Wielkopolska), koncert Kapeli „Miód na serce”, koncert Zespołu „LECZSAMI” czy zabawa z Zespołem „ITEX” z gościnnym występem Małgorzaty Wykowskiej.

W swoim wystąpieniu podziękowałem Pani Wójt Gminy Zbójna Elżbiecie Parzych za współpracę rządowo – samorządowo – parlamentarną przy pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w Gminie, które będą poprawiały jakość codziennego życia mieszkańców. Powiedziałem także m.in: „Wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim, dzięki którym możemy zachować i przekazać przyszłym pokoleniom dorobek kultury lokalnej i regionalnej, mającej niepowtarzalną wartość. Dobrze, że dzięki trosce samorządowców, Gminnych Ośrodków Kultury, zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich kultura ta nie ulega unifikacji, stanowiącej dzisiaj zagrożenie dla tego wszystkiego, co wytworzyli przez wieki mieszkańcy danego terenu. Każdy z nas kocha swoją ojcowiznę i chciałby, żeby jej obyczaje, utwory artystyczne czy rękodzieło były znane szerszej publiczności i odpowiednio doceniane w ramach naszej wspólnej kultury narodowej. Kurpiowszczyzna, na której się znajdujemy ma bogate tradycje, które bez wątpienia warto zachować”.

galeria zdjęć: