19 sierpnia 2022 roku (sobota) uczestniczyłem wraz z żoną w „Prezentacjach Kulturalnych” podczas pikniku na stadionie w Zbójnej (powiat łomżyński). Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy Zbójna Pani Elżbieta Parzych oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Renata Krajewska.

W trakcie festynu odbył się konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, a uczestniczki brały udział m.in. w przeciąganiu liny czy rzucie kaloszem. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, konkursów (np. na „rzeźby” z odpadów”), muzyki lokalnych twórców i tanecznej.

W swoim wystąpieniu powiedziałem m.in. Podczas dzisiejszych ,,Prezentacji kulturalnych” w Zbójnej towarzyszą nam i upał, i deszcz. A to przypomina, że powoli kończy się okres letnio-wakacyjny i trzeba nabrać sił do wypełniania całorocznych obowiązków. Jest bowiem, jak mówi Księga Koheleta ,,czas wszystkiego pod słońcem”. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, z kim dane mi było spotkać się podczas tego dorocznego festynu Gminy Zbójna. Obyśmy mogli wszyscy znowu spotkać się na podobnej imprezie za rok z udziałem Pani Wójt Elżbiety Parzych, której życzę szybkiego powrotu do zdrowia”.

Galeria zdjęć:
Relacje medialne: